فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

اسکاتیش پردیس خانم درخشان 09382574141

شرح مختصری در رابطه با نژاد اسکاتیش فولد که حاصل یک جهش ژنتیکی نادر است  در مزرعه‌ای در اسکاتلند مشاهده شد این گربه‌ی مادرسوزی نام داشت که به دلیل گوش‌های خمیده و ظاهر جغد مانندش مورد توجه مزرعه‌دار همسایه قرار گرفت فروش گربه اسکاتیش فروش بچه گربه اسکاتیش اصیل زیر نظر کلیک دامپزشکی

فروش گربه اسکاتیش شرق تهران  خانم در خشان 09382574141

فروش بچه گربه اسکاتیش در پردیس شرق تهران 09382574141

اسکاتیش پردیس
فروش گربه اسکاتیش پردیس
 
پت دیتا گربه اسکاتیش پردیس خانم درخشان 09382574141
فروش سگ
خرید سگ