فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

آموزش حیوانات

آموزش حیوانات

تربیت ونگهداری از حیوانات را زمانی اغاز کنید که انها سن کمی دارند حیوانات که سن وسال کمی دارند تاثیر پذیری فوق العاده ای دارند پس از این مزیت بهره ببرید اگر شما می توانید حیوانتان را هنگامیکه جوان است علاقه مند به خودتان کنید بسیار ساده تر است تا زمانی که پیر میشود برای این کار گاهی با حیوان بازی کنید و به اومهر و محبت بورزید حیوانتان نیاز دارد در عین که اورا سرزنش می کنید علاقه مندی خود را به او نشان دهید به او بفهمانید که وقتی با شماست امنیت دارد زمانی که برای نوازش شدن به سمت می اید اورا ترد نکنید لمسش کنید و به نوازش بپردازید و هر زمانی که مقدور بود با او بازی کنید حیوانتان را تربیت کنید تا هر زمانی که حیوان تان شما را دوست داشته باشد و به شما احترام می گذارد نترسید از این که حیوان تان را به خاطر اشتباهی که کرده است تنبیه جسمانی کنید و به ان نشان دهید که قوانین را شما تعیین میکنید و نمیتواند با گستاخی فرار کند ولی مراقب باشید که تربیت شما باعث نشود که از شما فراری و وحشت زده شود حیوان تان را تشویق کنید بعضی مواقع به حیوان تان خوراکی بدهید مخصوصا بعد از زمانی که کار خوبی انجام داده است واز خوراکی به عنوان جایزه استفاده کنید لازم نیست که در خوراکی دادن خساسست به خرج دهید ولی همواره اطمینان داشته باشید که برای کارهای خوب خوراکی به حیوان رسیده باشد و برای کارهای بد خوراکی دریافت نکرده است

 آموزش سگ و مدیریت رفتار سگ

تفاوت زیادی بین آموزش سگ و مدیریت رفتاری یگ سگ وجود دارد با درک تفاوت و چگونگی عملکرد این دو ابزار می توان اطمینان حاصل کرد که یک سگ به خوبی رفتار خواهد کرد بیشتر مواقع افراد مدیریت رفتاری سگ و آموزش سگ را باهم اشتباه میگیرند و اغلب با هم استفاده می شوند در حالی که هر دو مهم بوده و دو بحث جداگانه می باشند آموزش سگ شامل یاد دادن چیزی به سگ که می تواند آموزش های بسیار ساده مانند دستورات ایتدایی و یا آموزش سخت تر مانند مهارت در طی کردن موانع باشند مهم ترین بخش از اموزش سگ یادگیری انجام کار ویا جلوگیری از انجام کاری است چند نمونه از آمزش های که سگ توانایی یادگیری آنها را دارند عبارتند از دستورات پایه آمدن نشستن خوابیدن منتظر ماندن دستورات بازدارنده جلوگیری از پریدن تنا ماندن در منزل جلوگیری از گازگرفتن ترفندهای جالب دست دادن روی دو پا راه رفتن می توان گفت لیست اموزش هایی که ما می توانیم به سگ یاد بدهیم و توانایی انجام انها را دارد تقریبا بی پایان است و سگ در هر سنی که باشد می تواند با تمرین کردن و تشویق شدن چیزهایی جدید تر را بیاموزد مدیریت رفتار سگ مدیریت کردن رفتار سگ به معنی این نیست که صاحبان رفتار خشنی با حیوان داشته و برای هر کار اشتباهی که سگ انجام میدهد تنبیه و فریاد کشیدن از انجام ان عمل جلوگیری به عمل اورید یک صاحب برای مدیریت رفتار سگ نباید تنها از لحاظ جسمی سگ را تحت کنترل خود داشته باشد بالکه مدیریت رفتاری همانطور که از نامش مشخص است به این معنی می باشد که شما بتوانید شرایط محیطی که باعث میشود سگ رفتارهای ناخواسته از خود نشان دهد را شناسایی کنید آدرس فهرست آموزش حیوانات. مربی تربیت سگ تربیت سگ آموزش تربیت سگ مربی تربیت سگ گارد مربی تربیت سگ نگهبان آموزش دستشوی سگ هزینه تربیت سگ   آموزش سگ به آگهی پت دیتا مراجعه نمائید

آموزش حیوانات

آموزش حیوانات

آموزش حیوانات

 
فروش سگ
خرید سگ