فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

باشگاه پرورش سگ پلیس

باشگاه پرورش سگ پلیس

 سگ ژرمن با توجه به قابلیت و توانایی عالی این نژاد سگ سبب گردیده تا بیش از سایر نژادها ی دیگر مشهور و مورد توجه واقع گردد آموزش پذیری فوق العاده این نژاد سگ دلیلی است بر حضور آن در همه اموری که در آن به خدمات این حیوان افزایش یافته است پرورش سگ پلیس یکی از پرکاربرد ترین و با ارزش ترین رشته در تربیت سگ میباشد سگ پلیس آموزش میبیند که چگونه جستجو دفاع تعقیب شناسایی و توانایی درک و کمک در عملیات تاکتیکی گروگان گیری کند این آموزش از دوران تولگی بد از هشت هفتگی شروع شده و تا آخر عمر در خدمات پلیس به انسان خدمات کند تمامی این عوامل همراه با سابقه طولانی حضور آن در نواحی مختلف کشور سبب گردیده تا آن را به عنوان سگی کارآمد و مفید و نگهبانی عالی  صاحب نام سگ ژرمن بشناسیم

مرکز فروش سگ

سگ پلیس

پرورش سگ پلیس

 

 
پت دیتا آگهی حیوانات خانگی باشگاه پرورش سگ پلیس
فروش سگ
خرید سگ