فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

تربیت سگ آموزش رفتن به سگ

تربیت سگ آموزش رفتن به سگ روشی اول صاحب سگ، حیوان را با بند و قلاده درسمت چپ خود مهارکرده و دردست راست خود که توپی دارد،ابتدابه سگ فرمان بشین می دهد و صاحب سگ توپ را به اندازه بلندی بند سگ رها می کند و درهمین زمان فرمان بروداده می شود سگ از روی عادت به دنبال توپ می رود وبا کشیدن بند و فرمان بیا گفته شده، سگ به کنار صاحب آمده و جایزه می گیرد. روشی دوم این آموزش با حضور دو نفر صورت می گیرد ابتدا سگ را درکنار خود با فرمان بشین نگه داشته و فرد دیگری در فاصله دورتر قرار می گیرد و شما توپی رابا فرمان بروبه طرف فرد دیگر پرتاب می کنید سگ برای گرفتن توپ از شما دور میشود و آن فرد توپ را زود تر می گیرد و سک ناکام میماند، ولی جایزه دریافت میکند و درکنار فرددوم با فرمان بشین مانده و دوباره توپ بافرمان برو به سمت  صاحب سگ پرتاب می شود و سگ دوباره جایزه دریافت میکند در این بازی ساده سگ به خوبی این اموزش را فرا میگیردآموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان باشگاه تربیت وآموزش سگ های گارد ونگهبان  قوی ترین وبزرگ ترین مرکزآموزش تخصصی سگ های گاردوسگ نگهبان اموزش وتربیت سگ های خانگی ، اموزش دستشویی به سگ ، آموزش مقدماتی ، اموزش پیشرفته ، رفع ناهنجاری های رفتاری سگ ،  مربی متخصص آموزش وتربيت سگ های نگهبان وسگ خانگی،آموزش دوره مقدماتي پايه ، آموزش دوره حرفه ای سگ های گارد وباديگارد ، آموزش دوره حرفه ای سگ خانواده  family dog ، آموزش سگهای جستجوگر، سگ موادياب ، سگ ردياب ، سگ زنده ياب ، رفع مشکلات رفتاري از قبيل  خشونت و پرخاشگري نسبت به افراد خانواده  پرخاشگری و حمله به ميهمان و افراد تازه وارد گازگرفتن و خشونت در بازی ها ، رفع  واق زدن سگ   ، دستشويى به سگ بدون خطا ، گاز گرفتن به سگ ، بحث آلفا و امگا ، هم قدم شدن سگ ، تنها ماندن سگ ، واکنش به صداهاى اطراف ، فرامين اصلى و بيش از بیست فرمان به سگ ، آموزش نمايشى جذاب و دوست داشتنى به سگ ، خوابيدن در جاى خواب ، ماندن در پارک ، مدفوع خوارى ، بى اختيارى ادرار ، غذا نخوردن از روى زمين و دست غريبه ، دستور غذايى مناسب به سگ ، مربی تربیت سگ خانم ، هزینه مربی تربیت سگ بزرگ ترین مرکز تربیت سگ اموزش سگ تنها کافیست به فهرست مربیان در وب سایت پت دیتا  به ادرس زیر مراجعه نمائید

www.petdata.ir

مربی تربیت سگ
مربی تربیت سگ
 
پت دیتا آموزش حیوانات مربی تربیت سگ تربیت سگ آموزش رفتن به سگ
فروش سگ
خرید سگ