فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

تربیت سگ بیرون نرفتن سگ از خانه

آموزش تربیت سگ رایگان بیرون نرفتن سگ از خانه

مرحله اول سگ تان را با بند کوتاه به دستگیره در خانه یا حیاط بسته دررا بازکنید و به سگ فرمان بشین را بدهید و خودتان بیرون روید زمانی که سک بدنبال شما آمد، بلند فرمان نه وبشین را بدهید و سگ را به داخل ببرید در حالی که همچنان بسته است این روشی را چند بارانجام دهید. اگردیدید سک توجه نمی کند، با اسپری آب پاش آب باشیده وبازکلمه نه را تکرارکنید. اگرماند وازدرخارج نشد به سگ جایزه داده وتشویقش کنید مرحله دوم بند سگ را بلند کرده و همین روش را ادامه دهید مرحله مموم بند سگ را دردست گرفته طول بند سگ باید روی زمین باشد. قبل از عبور خود از د فرمان بشین را داده و ازدرعبور کنید در صورت حرکت سگ و خارج شدن از درمانند مرحله اول عمل کنید . واگر سگ خارج نشد به او جایزه دهید. دراین روش سگ می آموزرد حتی اگر بند در دست نباشد تا اجازه داده نشده ازدر خارج نشود مرحله چها وم ازفردی بخواهید سگ رابه خارج شدن از خانه تشویق کند. دراین زمان سگ در کنار شما درحالت نشته قرار دارد و شما با دیدن کوچکترین حالت حرکت در سگ محکم کلمه نه را تکرارکنید سگ باید به این نتیجه برسد که بدون فرمان شما نباید به هیچ علتی ازدر خارج شود آموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان باشگاه تربیت وآموزش سگ های گارد ونگهبان قوی ترین وبزرگ ترین مرکزآموزش تخصصی سگ های گاردوسگ نگهبان اموزش وتربیت سگ های خانگی ، اموزش دستشویی به سگ ، آموزش مقدماتی ، اموزش پیشرفته ، رفع ناهنجاری های رفتاری سگ ،  مربی متخصص آموزش وتربيت سگ های نگهبان وسگ خانگی،آموزش دوره مقدماتي پايه ، آموزش دوره حرفه ای سگ های گارد وباديگارد ، آموزش دوره حرفه ای سگ خانواده  family dog ، آموزش سگهای جستجوگر، سگ موادياب ، سگ ردياب ، سگ زنده ياب ، رفع مشکلات رفتاري از قبيل  خشونت و پرخاشگري نسبت به افراد خانواده  پرخاشگری و حمله به ميهمان و افراد تازه وارد گازگرفتن و خشونت در بازی ها ، رفع  واق زدن سگ   ، دستشويى به سگ بدون خطا ، گاز گرفتن به سگ ، بحث آلفا و امگا ، هم قدم شدن سگ ، تنها ماندن سگ ، واکنش به صداهاى اطراف ، فرامين اصلى و بيش از بیست فرمان به سگ ، آموزش نمايشى جذاب و دوست داشتنى به سگ ، خوابيدن در جاى خواب ، ماندن در پارک ، مدفوع خوارى ، بى اختيارى ادرار ، غذا نخوردن از روى زمين و دست غريبه ، دستور غذايى مناسب به سگ ، مربی تربیت سگ خانم ، هزینه مربی تربیت سگ بزرگ ترین مرکز تربیت سگ اموزش سگ تنها کافیست به فهرست مربیان در وب سایت پت دیتا  به ادرس زیر مراجعه نمائید

مربی تربیت سگ مرکز آموزش تربیت سگ پت دیتا

مربی تربیت سگ
مربی تربیت سگ
 
پت دیتا آموزش حیوانات مربی تربیت سگ تربیت سگ بیرون نرفتن سگ از خانه
فروش سگ
خرید سگ