فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

مربی تربیت سگ خانگی خانم ماریا میرزایی

مربی تربیت سگ خانگی

مربی تربیت سگ خانم ماریا میرزایی

بسیاری ازمردم درذهن خود خیال می کنند که سگ های خانگی فقط برای تفنن و بازیگوشی خلق شده اند این افراد احساس و تصور می کنند که تربیت و مطیع بودن فقط مخصوص سگ های بزرگ مانند سگ نگهبان و  سگ گارد میباشد باید دانست که این تصورات به هیچوجه صحیح نیست هرسگی با هر نژادی اعم از سگ نگهبان سگ شکاری سگ خانگی و غیرو احتیاج به تربیت وآموزش دارد رعایت حقوق شهروندی نگهداری سگ درآپارتمان میبایستی سگ فرمان پذیر از صاحب خود باشد دیگر نیازی نیست نگران رفتارغیر قابل کنترل سگ خود باشید انرا به ما بسپارید کلاس های آموزشی و تربیتی بصورت خصوصی درمحیط خانه صاحب سگ صورت می گیرد در هر جلسه یک آموزش به سگ داده شده تا زمانی که سگ توانایی یادگیری را داشته باشد ادامه می یابد و حضور صاحب سگ در تمامی مراحل اموزش و تربیت الزامی می باشد

تربیت تمامی نژادهای سگ  فعال بوده  دوره ها ی اموزش تربیت سگ شامل

آموزش دوره ی مقدماتی ، آموزش دوره BH یا همقدم شدن
اصول نگهداری و رفتارشناسی ، رفع ناهنجاری های رفتاری
پانسیون بهمراه اموزش تربیت سگ

 

 

 

 
پت دیتا آموزش حیوانات مربی تربیت سگ مربی تربیت سگ خانگی خانم ماریا میرزایی
فروش سگ
خرید سگ