فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

چگونه یک رابطه خوب با حیوانات خانگی داشته باشیم

چگونه یک رابطه خوب با حیوانات خانگی داشته باشیم

نگهداری از حیوانات را زمانی اغاز کنید که انها سن کمی دارند حیوانات که سن وسال کمی دارند تاثیر پذیری فوق العاده ای دارند پس از این مزیت بهره ببرید اگر شما می توانید حیوانتان را هنگامیکه جوان است علاقه مند به خودتان کنید بسیار ساده تر است تا زمانی که پیر میشود برای این کار گاهی با حیوان بازی کنید و به اومهر و محبت بورزید حیوانتان نیاز دارد در عین که اورا سرزنش می کنید علاقه مندی خود را به او نشان دهید به او بفهمانید که وقتی با شماست امنیت دارد زمانی که برای نوازش شدن به سمت می اید اورا ترد نکنید لمسش کنید و به نوازش بپردازید و هر زمانی که مقدور بود با او بازی کنید حیوانتان را تربیت کنید تا هر زمانی که حیوانتان شما را دوست داشته باشد و به شما احترام می گذارد نترسید از این که حیوانتان را به خاطر اشتباهی که کرده است تنبیه جسمانی کنید و به ان نشان دهید که قوانین را شما تعیین میکنید و نمیتواند با گستاخی فرار کند ولی مراقب باشید که تربیت شما باعث نشود که از شما فراری و وحشت زده شود حیوانتان را تشویق کنید بعضی مواقع به حیوانتان خوراکی بدهید مخصوصا بعد از زمانی که کار خوبی انجام داده است واز خوراکی به عنوان جایزه استفاده کنید لازم نیست که در خوراکی دادن خساسست به خرج دهید ولی همواره اطمینان داشته باشید که برای کارهای خوب خوراکی به حیوان رسیده باشد و برای کارهای بد خوراکی دریافت نکرده است

فروش حیوانات خانگی

حیوانات خانگی

 
پت دیتا آموزش حیوانات مربی تربیت سگ چگونه یک رابطه خوب با حیوانات خانگی داشته باشیم
فروش سگ
خرید سگ