فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

رتبه بندی سگ ژرمن روحیه فرمان برداری

رتبه بندی سگ ژرمن  روحیه فرمان برداری

یک رهبر قدرتمند ویژگی و خصلت چوپانی یا به طور کلی رهبری یکی از ویژگی های اصلی و ذاتی ژرمن شپرد هاست که به خصوص در زمان گذشته برای نگهبانی و گله داری بسیار مورد استفاده قرار می گرفته است. ولی این ویژگی در دنیای امروز کاربردی چندانی ندارد و حتی شاید بتوان آن را یک خصوصیت نه چندان مناسب برای کسانی که می خواهند ژرمن شپرد را در خانه خود نگهداری کنند، دانست ژرمن شپرد ها دوست دارند سگ های دیگر، حیوانات دیگر، کودکان و یا حتی گاهی صاحب خود را تحت کنترل داشته باشند و آن ها را هدایت کنند. این خصوصیت در واقع از ویژگی رتبه پذیری آن ها ناشی شده است پذیرش رتبه بندی و سلسله مراتب بسیاری از سگ ها تمایل به زندگی اجتماعی و گروهی دارند. در طبیعت گروه ها و گله ها دارای رتبه بندی هستند. یعنی معمولاً در یک گله سگ، یک سگ وظیفه رهبری گروه را بر عهده دارد. سگی که تمایل به ارتقای درجه داشته باشد، تمام تلاشش را می کند تا به رتبه اول یعنی آلفا دستیابی پیدا کند. موقعیت آلفا معمولاً در اختیار سگی قرار می گیرد که علاوه بر اشتیاق و میل بالا برای رهبری، قدرت فیزیکی و شجاعت بالایی هم داشته باشد. ویژگی اصلی چنین سگ هایی را می توان تلاش برای تسلط به اوضاع و غلبه بر تمام افراد اطراف خو، توصیف کرد آن ها حتی از جنگ و نزاع برای به دست آوردن جایگاه مورد نظر یا تثبیت موقعیت خود هم هیچ ابایی ندارد  این ویژگی ژرمن ها، به خصوص برای کسانی که می خواهند یک سگ را از تولگی پرورش داده و فرمان ها و قوانین لازم را به آموزش دهند، ممکن است بسیار دردسر ساز شود. سگ های ژرمن معمولاً قدرت و اقتدار مربی خود که برای او حکم رهبر یا آلفا را دارد را بار ها به چالش می کشنداین کار به خصوص به هنگام اجرای فرامینی که بر خلاف میل آن هاست بسیار شدید تر می شود. در کنار غریزه غلبه و رهبری بالا، ژرمن ها غریزه فرمانبرداری بالایی هم دارند که شاید در ابتدا بسیار متناقض به نظر برسد ولی در حقیقت از همان تمایل طبیعی آن ها به زندگی اجتماعی ناشی می شود روحیه فرمان برداری: به طور کلی می توان این ویژگی را در قالب اشتیاق و میل به پذیرش سلسله مراتب و رتبه بندی اجتماعی تفسیر کرد. یعنی سگ های ژرمن نسبت به سگ های دیگر پذیرش بهتری در اطاعت از دستورات صادر شده از سوی بالا دستان خود دارند. این روحیه به همراه روحیه رهبری، هر دو ناشی از زندگی اجتماعی و علاقه به زندگی در گله می باشند ژرمن ها در ابتدا سعی می کنند خود رهبر گروه باشند ولی اگر متوجه شوند که رهبری بهتر و لایق تر و قدرتمند تر از آن ها وجود دارد، به سربازان خوب و مطیع تبدیل می شوند و رهبری و دستورات فرد بالا دست خود را به خوبی پذیرفته و اجرا می کنند سگ های زیر دست سگ آلفا به اصطلاح امگا نامیده می شوند هر چه روحیه فرمان برداری در یک سگ بیشتر باشد، احتمال تبدیل شدنش به یک سگ امگا نیز بیشتر می گردد. البته باید توجه داشته باشید که این خصوصیت باید در حد تعادل در یک سگ وجود داشته باشد اگر این خصلت در سگ فراتر از حد معمول باشد، سگی مظلوم و سلطه پذیر خواهید داشت که ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و به احتمال زیاد در روابط خود با دیگران دچار مشکل شود

رتبه بندی سگ زرمن

رتبه بندی سگها

 

 
پت دیتا سگ سگ ژرمن رتبه بندی سگ ژرمن روحیه فرمان برداری
فروش سگ
خرید سگ