فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

سگ سیبرین هاسکی ورزشکاران حرفه ای هستند

سگ سیبرین هاسکی ورزشکاران حرفه ای هستند

سگ سیبرین هاسکی ها ذاتاً ورزشکار هستند آن ها نیاز به ورزش و تحرک بسیار دارند و صاحب آن ها باید به صورت روزانه وقت مشخصی را صرف کار با آن ها کند البته این موضوع را نباید با نیاز به داشتن فضای زیاد اشتباه گرفت یعنی آن که نیاز به فعالیت و ورزش زیاد لزوماً به معنی نیاز به فضای باز و بزرگ نمی باشدهاسکی ها را می توان در یک فضای کوچک مثلاً در حیاتی که توسط فنس احاطه شده است، تمرین داد یا حتی می توان انرژی و هیجان زیاد آن ها را با قدم زنی های روزانه پاسخ داد البته با تمام این اوصاف، باز هم باید گفت که هاسکی برای یک زندگی آپارتمان نشینی مناسب نیست یکی از راه کارهایی که می توان برای سرگرم کردن و تخلیه انرژی هاسکی سیبریایی به کار گرفت در واقع داشتن دو عدد هاسکی است حضور هاسکی ها در کنار یکدیگر به پر کردن اوقات فراغت و بر طرف کردن نیاز به فعالیت و سرگرمی، کمک می کند البته داشتن دو سگ الزامی نیست، ولی کاملاً مشخص است که حضور یک سگ بازیگوش دیگر برای هاسکی بسیار ارزشمند است اگر توانایی نگهداری از دو سگ را به صورت هم زمان دارید بهتر است این کار را انجام دهید. می توانید از کسانی که این کار را کرده اند سؤال کنید. داشتن دو سگ هاسکی به صورت هم زمان، مانند تماشای یک مسابقه است آنها مرتباً با هم بازی می کنند و به دنبال همدیگر می دوند چه کسی از دیدن یک مسابقه هیجان انگیز زنده بدش می اید چنان چه سگ دومی در کار نباشد شما به عنوان صاحب سگ باید همیشه برای بازی و ورزش گوش به زنگ باشیداگر به داشتن یک سگ هاسکی قناعت می کنید باید به این نکته توجه داشته باشید که سگ های هاسکی همیشه راهی برای سرگرم کردن خود پیدا می کنندخواه آن که این سرگرمی دویدن و فرار کردن باشد و خواه آنکه به هم ریختن خانه و وسایل خود به یک تفریح تبدیل شود، بالأخره آن ها خود و شما را مشغول نگه می دارند بنابر این بهتر است که دست پیش را بگیرید از آن ها در انجام کارهای روزانه کمک استفاده کنید و همیشه آن ها را سرگرم و شاداب نگه دارید

سیبرین هاسکی

سگ سیبرین هاسکی

 
پت دیتا سگ سگ هاسکی سگ سیبرین هاسکی ورزشکاران حرفه ای هستند
فروش سگ
خرید سگ