فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

سگ هاسکی در قبیله چاکچی چه می کرد Chukchi

سگ هاسکی در قبیله چاکچی چه می کرد Chukchi

سگ هاسکی اصیل در قبیله چاکچی اعتقاد بر این است که نژاد هاسکی سیبریایی ریشه در قبیله چادرنشین چاکچی (Chukchi) در سیبری دارد آن چه مسلم است این است که قبیله چاکچی سگ هاسکی را به عنوان سگ خانواده در نظر داشته است هاسکی ها معمولاً در کنار کودکان خوابیده آن ها را گرم نگاه داشته و تختی نرم را برای آن ها فراهم می کردند زندگی در قبیله چاکچی رو می توان بر محوریت وجود سگ هاسکی تعریف کرد در یکی از سخت ترین شرایط آب و هوایی جایی که دمای هوا تا 70 درجه سانتی گراد زیر صفر پایین آمده و کولاک هایی با سرعت 180 کیلومتر بر ساعت امکان وجود هر گونه حیات را از بین می بردند، چاکچی ها زندگی خود را با تکیه بر هاسکی ها ادامه می دادند با بهره گرفتن از استقامت بالای هاسکی آن ها قادر بودند 200 کیلومتر را در یک روز طی کرده و با دست پر و آذوقه با خانه بازگردند به همین دلیل بود که سگ های هاسکی مهم ترین دارای مردم قبیله به شمار رفته و بهترین سگ ها متعلق به با نفوذ ترین و ثروتمند ترین افراد بودند نقش هاسکی در زندگی مردم قبیله آنقدر عمیق بود که حتی در اعتقادات و مذهب آن ها نیز حضور پر رنگ یافته بودند به طور مثال در مذهب آن ها نگهبانان بهشت را هاسکی ها تشکیل می دادند

قبیله چاکچی

قبیله چاکچی

 
پت دیتا سگ سگ هاسکی سگ هاسکی در قبیله چاکچی چه می کرد Chukchi
فروش سگ
خرید سگ