فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

شرایط خرید سگ ژرمن شپرد برای شما

شرایط خرید سگ ژرمن شپرد برای شما مناسب نیست

ژرمن شپرد به طور متوسط 10 تا 12 سال عمر می کند اگرچه این مسئله برای بسیاری خوشایند است ولی برای کسانی که شرایط زندگی ناپایداری دارند و در مورد چند سال آینده خود چندان مطمئن نیستند، ممکن است خوب نباشدژرمن شپرد نسبت به خانه و صاحب خود وفادار بسیار زیادی دارد و تغییرات به او احساس عدم امنیت می دهند

» اگر فرزند خردسال دارید بهتر است از خرید ژرمن خود داری کنید

» اگر حوصله تمیز کردن مرتب خانه را ندارید ژرمن نخرید چرا که ژرمن ها ریزش موی بسیار زیادی دارند

» اگر چه ژرمن شپرد در همه جا فراوان است ولی نژاد های سالم ژرمن کم یاب تر هستند بنابر این باید حوصله و وقت کافی برای پیدا کردن یک ژرمن خوب داشت باشید

» ژرمن شپرد ها را باید با محیط ، صداهای بلند، افراد غریبه، حیوانات دیگر و غیرو آشنا کرد اگر حوصله این کار را ندارید ممکن است به جای داشتن یک سگ آرام و مطیع یک سگ دردسر ساز پر سر و صدا و مشکوک به همه چیز نصیب تان شود

» باید وقت زیادی برای ژرمن بگذارید ژرمن بسیار پر انرژی است و به تحرک زیادی نیاز دارد، بنابر این برای کسانی که وقت کمی برای سگ خود دارند، مناسب نیست

 

خرید سگ ژرمن

خرید ژرمن

 
پت دیتا سگ سگ ژرمن شرایط خرید سگ ژرمن شپرد برای شما
فروش سگ
خرید سگ