فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

شناخت خزندگان

شناخت خزندگان

شناخت خزندگان – خزندگان اولین جانورانی هستند که توانسته‌اند زندگی در خشکی را بطور کامل تحمل نمایند سطح بدنشان از پوست خشک و شاخی پوشیده شده است اجداد خزندگان دوزیستان محسوب می‌شوند خزندگان از پولک اسکیوت و یا قطعات و صفحات استخوانی متنوع است اسکلت خزندگان کاملا استخوانی است قلبشان چهار حفره‌ای است دهلیزها کامل و در بطنها دیواره مابین آنها کاملا نیست جنین از چهار پرده آمنیون کوریون کیسه زرده و آلانتوئیس پوشیده می‌شود مارها ، مارمولکها ، تمساح و آلیگاتور ، لاک پشتها و تمام دایناسورها منقرض شده جزء رده خزندگان است طبقه بندی خزندگان بر اساس حفره فرورفتگی یا سوراخ ناحیه گیجگاهی است خزندگان را در اطراف برای سیصد میلیون سال بوده است قابل توجه ترین ویژگی از خزندگان هستند که فلس پوشش بدن آنها اکثر خزندگان تخم به وضع حمل به جوان خود را اگر چه خزندگان ریه ها تنفس از طریق ، برخی از خزندگان نیز می تواند دهان جذب اکسیژن در آب از طریق غشای خود را در خزندگان هستند که اغلب به نام خونسرد زیرا آنها می توانند درجه حرارت بدن خود را تنظیم نمی کند درجه حرارت بدن آنها بستگی به درجه حرارت های خارجی آنها در مقابل نور خورشید دراز بدن خود را به گرما یا پنهان کردن در زمین در زیر سنگ و یا در آب بدن خود را سرد شود تمساح خزندگان بزرگ است که صرف بیشتر وقت خود را در زمین و در آب آنها می توانند با استفاده از راه رفتن بر روی زمین پا  کنند آنها همچنین می توانند به مدت خود استفاده کنند دم در آب شنا اشتراک کروکودیلها بر روی حیوانات بزرگ آنها آب گرفتن روی زمین آنها آرواره قدرتمند و دندان به پاره از هم جدا شکار خود راسوسمار و مار ها بزرگترین گروه از خزندگان سوسمار چهار حیوانات پا با دم دراز سوسمار می تواند بسیاری از شکارچیان خود را از ریختن دم به فرار کنند سپس آنها می توانند دم جدید رشد کند برخی مارمولکها مانند آفتاب پرست می تواند محیط تغییر رنگ خود را به ترکیب این استتار کمک می کند تا آنها را از شکارچیان محافظت می کند پیشینه خزندگان از یک دودمان دوزیستی ابتدایی پدید آمدند که درنتیجهٔ تکامل‏ تخمی که می‏توانست در محیط خشکی رشد کند، از وابستگی به آب آزاد شده بود خزندگان بسرعت شاخه شاخه شدند و در تمام محیط‌هایی که توسط پسر عموهای‏ دوزیستی بزرگشان اشغال شده بود، گسترش یافتند و شکارچیان و رقبای موفقی گردیدند دوزیستان بزرگ در اواخر دوره تریاس بتدریج از میان رفتند خزندگان حتی تا اواخر دوره پرمین در استیلا بر دیگر زیستمندان و بر محیط موفق بودند و این‏ موفقیت بویژه از ان دو گروه بود پلیکوسورها و ددکاوان تراپسیدها ددکاوان با توجه‏ به این حقیقت که پلیکوسورها که توسط باله‌های پشتی بزرگشان شناخته می‌شوند را در ابتدای دورهٔ تریاس از لحاظ گوناگونی تحت الشعاع قرار دادند ممکن است‏ فعالتر و مهاجم تر بوده باشند آناپسید هاسیناپسید ها دیاپسید ها و سوراپسید ها اولین خزندگان جمجمه های آناپسید ی داشتند این جمجمه ها فقط دارای سوراخ هایی برای بینی و چشم ها و چشم پینه آلی است و هیچ منفذ دیگری ندارد. به خزندگان دارای چنین جمجمه ای آناپسید می گویند این خزندگان یک گروه پارافیلتیک می سازند که سایر گروه ها نیز از آن تکامل می یابند. فقط اندکی بعد از به وجود آمدن خزندگان گروهی به نام سیناپسید ها از آن ها جدا شدند ویژگی سیناپسید ها داشتن یک منفذ در بخش گیجگاهی جمجه و پشت چشم ها است که محلی برای فعالیت عضلات آرواره ای فراهم می کند این خزندگان همان خزندگان پستاندار مانند هستند که بعد ها با تغییراتی درآنها پستانداران به وجود می آیند اندکی بعد از جدا شدن سیناپسید ها – گروه دیگری نیز به وجود آمدن که ویژگی ان ها داشتن دو منفذ در بخش گیجگاهی و زیر چشم بود این خزندگان دیاپسید ها نام دارند نقش این منافذ و حفره ها سبک تر کردن جمجه و همین طور ایجاد فضا برای عملکرد عضلات آرواره ای است که با قدرتمند کردن آرواره های خزندگان ان ها را به شکارچیان قهار تری تبدیل می کردخزندگان دیاپسید و آناپسید با توجه به آخرین نیای مشترک این خزندگان به عنوان خزندگان واقعی یا همان سوراپسید ها طبقه بندی می شوند برخی معتقدند که لاک پشت ها خزندگان بازمانده ی آناپسید ها هستند و این اعتقاد به خاطر ساختار جمجمه ی این خزندگان است ولی مدارک دیگری باعث شده که این خزندگان را جزو دیاپسید ها به حساب اورند از جمله این مدارک می توان به مطالعات مولکولی و تعیین توالی ژن ها و پروتئین ها اشاره کرد که لاک پشت ها را به عنوان عضوی از خزندگان دیاپسید نشان می دهد و مدرکی مهم برای این موضوع است بطورکلی از نظر اکولوژی قریب سه چهارم سطح ایران نیمه خشک تا خشک محسوب می شود که شامل کوهستانهائی با گیاهان کم و پراکنده و استپ های خشک و بیابان است این مناطق خشک وسیع بخشی از یک کمربند بیابان بزرگ را تشکیل می دهند که از صحرای آفریقا شروع می شود و به سمت مشرق تا ماوراء قفقاز افغانستان و آسیای مرکزی ادامه پیدا می کند . در نتیجه مارهائی که در بخش وسیعی از ایران یافت می شوند از گونه های بیابان زی می باشند کشور ایران به نسبت مساحتش دارای زیستگاه یا فون مارهای زیاد و شایان توجهی است بیش از بیست ویک نوع گونه مار سمی و سی وپنج نوع گونه مارسمی غیر سمی و بیش از پنج گونه مار دریائی در ایران زادو ولد می کنند فروش خزنده خرید خزنده خرید وفروش خزنده مرکزفروش خزنده. پرورش خزنده فروش غذای خزنده فروش قفس خزنده به اگهی پت دیتا مراجعه نمائید

مرکز فروش خزندگان

فروش خزندگان

فروش خزندگان

 
فروش سگ
خرید سگ