فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

شناخت سگ پیت بول

شناخت سگ پیت بول 

این نزاد سگ سر مستطیل شکل و بخصوص مابین گونه ها پهن می شود تا فک بزرگ و قدرتمند حیوان را در خود جای دهدگردن ضخیم عضلانی و در تناسب کامل با سایر اعضای بدن حیوان قرار گرفته است پیت بول آمریکایی دارای بدنی عضلانی ، قدرتمند ، چابک و بسیار نیرومند می باشد دندانها ردیف و قیچی مانند است بدن حیوان پوشیده از موهایی کوتاه ، درخشان و زمخت و در انواع رنگها یافت می شوددارای چشمهای مصمم ، مستدل و عکس العمل های غیر قابل پیش بینی است در گذشته به سگ آدمخوار ملقب بود دارای طبیعت و خوی پرخاشگر مهاجم و سلطه جو است و تنها برای صاحب خود همراه و دوست خوبی می باشد پیت بول سگی است جذاب ، بسیار باوفا و پر محبت نسبت به اعضای خانواده صاحبش حیوانی مطیع و مشتاق برای خشنود نمودن صاحبش ، فوق العاده شجاع و باهوش و ایده آل باری نگهبانی همراه با نیرو و قدرت خاص مدافع بسیار خوبی نسبت به صاحب و اعضای خانواده وی می باشد تا جایی که حتی برای دفاع از قلمرو وی تا پای جان می جنگد در گذشته بدلیل قدرت و مهارت زیادش در جنگیدن با سایر سگها و دریدن گلوی آنها شهرت زیادی در میان مردم داشت به هرحال اگر پیت بول را به عنوان حیوان خانگی خود انتخاب می کنید بهتر است تا از سنین تولگی وی را اجتماعی کرده و تحت آموزشهای لازم قرار دهی دارای بدنی عضلانی قدرتمندچابک و بسیار نیرومند می باشد دندان ها ردیف و قیچی مانند است بدن حیوان پوشیده از موهایی کوتاه درخشان و زمخت و در انواع رنگها یافت می شود جهت تهیه سگ پیت بول مرکز فروش سگ پیت بول و مرکز پرورش سگ پیت بول به اگهی حیوانات خانگی پت دیتا مراجعه نمائید

مرکز پرورش وفروش سگ پبت بول

سگ پیت بول

سگ پیت بول

 
پت دیتا سگ انواع نژاد سگ شناخت سگ پیت بول
فروش سگ
خرید سگ