فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

شناخت سگ چاوچاو

شناخت سگ چاوچاو

این نزاد سگ بسیار قدیمی از خانواده اشپیتز هاست این نژاد دوهزار سال قبل در چین پرورش یافته و تنها سگی است که زبانی سیاه رنگ دارد سگ چاوچاو یکی از دلایل معروف بودن این نژاد سگ زبان آبی – مشکی و پاهای عقبی صاف اوست که باعث خرامیدنش می شود. پوشش خارجی چوچو دو نوع می باشد یکی پوشش صاف و دیگری زبر و خشن. رنگ موی آن اغلب سرخ ، قهوه ای ، مشکی و آبی است و ممکن است به رنگ کرم وسفید نیز یافت شود که در برخی قسمتها کم رنگ و پر رنگ می شود اما هرگز رنگ پوشش دو رنگ نمی باشد گوشها گرد و کوچک است و در قسمت پشت سر دارای یال می باشد که به چوچو چهره ای شیر مانند می بخشد بینی پهن و مشکی و سینه ای فراخ دارد دم آن پر پشت و پوشیده از موهای زبر است و آن را بصورت فر خورده نگاه می دارد    خلق وخو چوچو معمولاً سگ با تربیتی است اما گاهی اوقات حالت تدافعی دارد سلطه گر جدی و مستقل است نسبت به اعضای خانواده باوفا است و اصولاً فقط از یک نفرصاحبش فرمانبرداری می کند سگی حاکم و سلطه جو صاحبی حاکم می خواهد از چو چو توقع فرمانبرداری زیاد نداشته باشید او سگ لجوجی است که افکار خود را دنبال می کند چوچو آموزشها را به خوبی فرا می گیرد چرا که سگ احمقی نیست اما در اغلب موارد باید علت این فرمانها را بداند بعضی ها معتقدند که نوع مو کوتاه آن فعالتر و باهوش تر از نوع مو بلند است جهت تهیه سگ چاوچاو مرکز فروش سگ چاوچاو و مرکز پرورش سگ چاوچاو به اگهی حیوانات خانگی پت دیتا مراجعه نمائید

مرکز فروش سگ چاوچاو

سگ چاوچاو

سگ چاوچاو

 
پت دیتا سگ انواع نژاد سگ شناخت سگ چاوچاو
فروش سگ
خرید سگ