فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

شناخت سگ ژرمن

شناخت سگ ژرمن 

سگ ژرمن یا سگ گله آلمانی یکی از قدیمی ترین نژادهای اروپایی وارد شده به کشور می باشد توانایی و قابلیت های این نژاد سبب گردیده تا بیش از سایر نژادها مشهور و مورد توجه واقع شود اولین و شاید مهمترین ویژگی در سگ های ژرمن رفتاری اشرافی شهامت و توانایی آموختن و فعالیت های اختصاصی است عملکرد آن به عنوان یک سگ پلیس و بهره گیری از شامه قوی تربیت پذیری عالی ان را در این راستا میسر ساخته است در هدایت و راهنمائی افراد نابینا هوشیاری و قدرت تمیز خود را به همراه کیفیت مشاهدات و صبرو بردباری به معرض قضاوت می گذارد همین اعمال و کردار است که سگ ژرمن را در سراسر جهان مطرح ساخته است واز ان به عنوان یک سگ خانگی سگ مافظ و حتی یک دوست مراقبت و نگهداری بعمل اید یک جنگجوی پر و صدا نیست بلکه سگ بی باک است که در صورت نیاز به یک سگ مهاجم هشدار دهنده و تببیه کننده مبدل میشود ارتباط این سگ با انسان سطحی نیست بلکه دوستی ان به نحوی است که با ایجاد آن تا پایان عمر باقی خواهد ماند سگ ژرمن سر قوی وبدون زوایای نامناسب است اندازه آن درتناسب با سایراعضاء بدن می باشد درسگهای نراین نژاد سربه طرزمشخص مردانه است چشمها دارای اندازه متوسط بادامی شکل که برجسته نبوده وبه طرزمختصری مورب قرارمی گیرد رنگ چشمها تیره است گوشها درتناسب با اندازه سربوده وبه سمت جلو بازمی شود ودرموقع توجه حالت افراشته پیدا می کندبهترین وضعیت گوش حالتی است که درمشاهده ازروبرو خطوط مرکزی گوشها موازی با یکدیگروعمود برسطح زمین باشند سگهایی که دارای گوشهای آویزان ویا بریده شده هستند ارزش نمایشگاهی خود را ازدست می دهند پوزه طویل وقوی است وخط بالائی آن با خط بالائی جمجه موازی می باشد بین سیاه رنگ است مشکلات سلامتی مشکلات کپل باسن و آرنج در آنها شایع است بنابراین قبل خرید توله سگ از سلامت والدین نسبت به این بیماری اطمینان حاصل نمایید بیماریهای خونی مشکلات هضم غذاصرع اگزما و کوتاه ماندن اندام قابل ذکر می باشد شرایط نگهداری برای زندگی در آپارتمان مناسب است به شرطی که به آن اجازه فعالیت بدنی روزانه داده شود در داخل خانه آرام است اما یک حیاط بزرگ برای زندگیش مناسب خواهد بود فعالیت بدنی فعالیت و جست و خیز رادوست داردگاهی اوقات به تعلیم و آموزش علاقه نشان می دهد برخی از تیپ های پرورش یافته سگ ژرمن در زمان جدایی دو آلمان شرقی و غربی سگهای نگهبان دیوار برلین در سمت آلمان غربی ژرمن شپرد بوده و موسسات نظارتی آلمان غربی سعی درافزایش شیب ناحیه کمر این سگها داشته اند که به مرور سبب بروز مشکلات حرکتی و افزایش دیس پلازی گردیده است بطوریکه صرفه نظر از تعصبات حرفه ای در کار پرورش آن چندان مورد رضایت مردم نبوده و با فروپاشی دیوار برلین و یکپارچگی آلمان شرقی و غربی، مردم آلمان غربی سگهای خود را با سگهای المان شرقی جفت مینمودند تا رضایت بیشتری از توله های تولید شده داشته باشند آنچه در خصوص سگهای این نژاد دارای اهمیت است وجود تیپ های مختلف آن است که کمتر مورد توجه واقع میگردد برخی تیپ های این نژاد به شرح زیر می باشند » سگ ژرمن شفرد تیپ آلمان غربی » سگ ژرمن شفرد تیپ آلمان شرقی »سگ ژرمن شفرد تیپ آمریکایی »سگ ژرمن شفرد تیپ چکسلواکی » سگ ژرمن شفرد سفید »سگ ژرمن شفرد مو بلند امروزه در ایران تیپ سگ ژرمن مو بلند آن در برخی موارد با سگهای بلژین شفرد مالینو- ترورن اشتباه گرفته میشوند که با دقت در ظاهر حیوان و اطلاع از استانداردهای ان کاملا مشخص میباشد در آلمان سگهای ژرمن شفرد مو بلند که بلندی موهای آنها از حد استاندارد بیشتر باشد حق شرکت در نمایشگاههای سگ را ندارند و فاقد استاندارد لازم شمرده میشوند ولی موسسات بخصوصی در مورد سگهای ژرمن شفرد مو بلند وجود دارد که مسئول ثبت واریته های مو بلند هستند هم چنین موسسات دیگری در خصوص ثبت سگهای ژرمن شفرد سفید و دیگر انواع وجود دارد که به شکل اختصاصی مسئول ثبت و شناسایی سگهای ژرمن شفرد از تیپ های گوناگون میباشند سگهای ژرمن شفرد از جمله سگهایی هستند که میتوان مراکز بزرگ پرورش آن را در ایران مهیا ساخت و از این طریق سگهای مورد نیاز مراکز نظامی و انتظامی و هم چنین سگهای اشخاص حقیقی و علاقمندان را در اختیار گذاشت قبل از خرید و تهیه سگ ژرمن به موارد ذکر شده توجه گردد از واحد پرورش دهندگان سگ ژرمن نسبت به صحت و تضمین سلامت و بهداشت واحد خود اقدام نموده و به مشتریان اطمینان حاصل نمایند که واحد پرورش دهنده دارای بهدا شت تمیزومرتب میباشد و بهتر است که زیر نظر کلینیک دامپزشکی مراقبت گردد و مشتری نسبت به خرید تمایل و حق تصمیم گیری داشته باشد و محیط کاملا تمیز و بهداشتی باشد و صاحب پرورش دهنده اطلاعات صحیحی راجع به نیازهاخوی وخلق حیوانات ابرازنماید بهتر است به عبارت دیگر یک پرورش دهنده قابل اطمینان می تواند علاوه بر تهیه یک حیوان مناسب و سالم اطلاعات صحیح و کمکهای مناسبی نیز در اختیار خریدار قرار دهد وپس از انتخاب و قبول حیوانات خانگی می بایستی به کلینیک دامپزشکی مراجعه نسبت به تائید سلامت حیوان اقدام نمود همچنین تهیه سگ ژرمن مرکز فروش سگ ژرمن و مرکز پرورش سگ ژرمن اگهی حیوانات خانگی پت دیتا مراجعه نمائید

مرکز فروش سگ ژرمن

فروش سگ ژرمن

فروش سگ ژرمن

 
پت دیتا سگ سگ ژرمن شناخت سگ ژرمن
فروش سگ
خرید سگ