فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

شناخت سگ گریت دین

شناخت سگ گریت دین 

این نزاد سگ از انواع اصلی سگ‌های نگهبان که اصلیتی آلمانی دارد این سگ قدرت و نیرومندی و زیبایی توام مشاهده می‌شود نام این نژاد در واقع ترجمه ای است از لغت قدیمی فرانسوی به معنی دانمارکی بزرگ است البته هیچ دلیل قابل قبولی برای ارتباط یبن این نژاد و دانمارک وجود ندارد در مصر باستان نژاد بسیار بزرگ ظاهری پرورش یافته و می توان گفت از بازماندگان نژاد های باستانی اند در اواسط قرن 16 اشراف در بسیاری از کشورهای اروپایی سگی پا بلند را به خانه های خود بردند سگ گریت دین دارای جثهای بزرگ قوی عظلانی زیبا وسلطنتی است دارای سری مستعطیل شکل گوش های افراشته متناسب با اندازه سر بینی کاملا سیاه رنگ گردنی طویل که به سمت کتف پهمن میشود سینه ای پهن و عضلانی دست ها و پاهای عضلانی پنجه هایی گرد و موهایی کوتاه و ضخیم دارای خلق وخوی سگ خانگی باوقار شیرین خون گرم که عاشق بازی کردن با کودکان و دارای رفتاری بسیار دوستانه است مشخصات استاندارد سگ گریت دین ظاهرعمومی سگ گریت دین تلفیقی است ازظاهراشرافی وسلطنتی اقتدار نیرووزیبائی با جثه ای بزرگ وقوی ترکیب بدنی مناسب وبدنی عضلانی این نژاد یکی ازانواع سگهای عظیم الجثه کاراست اما آنچنان ازلحاظ ساختارکلی بدن متعادل است که هیچگاه زمخت به نظرنمی آید یک گریت دین می بایست جسور پرجرات ونترس ودرعین حال دارای رفتاری دوستانه باشد این ویژگی های بدنی واخلاقی به گریت دین برتری خاصی نسبت به سایرنژادها بخشیده استسر- سردراین نژاد مستطیل شکل. طویل. تمایزیافته وخوش تراش است. هنگامی که ازبالا به جمجمه نگاه شود باید طرفین آن موازی وپلهای بینی درحد امکان پهن باشند – چشمها دارای اندازه متوسط عمیق وتیره وبادامی شکل هستندگوشهادارای اندازه وضخامت متوسطی است درصورت اصلاح گوش اندازه آن می بایست درتناسب با اندازه سربوده وبه طوریکسانی حالت افراشته پیدا کنند – بینی – می بایست سیاه باشد به استثنا سگهای خاکستری رنگ که بینی درآنها خاکستری تیره است بینی های صورتی رنگ قابل قبول نیستند – دندانها – می بایست قوی با رشد مناسب تمیزوموقعیت های نرمال داشته باشد دندانهای نیش پائین تماس مختصری با کف سطح داخلی دندانهای نیش بالا داردگردن- محکم روبه بالا با انحنای مناسب طویل وعضلانی است وتدریجا به سمت کتفها پهن می شودسینه پهن عمیق وعضلانی است پائین سینه تا حدآرنج ها وسعت دارد دنده ها حالت ارتجاعی خوبی دارند کفل می بایست پهن وشیب بسیارکمی داشته باشد – دم – درقاعده پهن است وبه تدریج ازضخامت آن کاسته می شود وتا پس زانو ادامه می یابددرزمان استراحت دم حالت افتاده دارد درزمان هیجان یا دویدن کمی حالت افراشته پیدا می کند اما هیچگاه ازخط پشت بالاترقرارنمی گیرد دم نباید شکل حلقوی یا قلاب مانند داشته باشد جهت تهیه سگ گریت دین مرکز فروش سگ گریت دین و مرکز پرورش سگ گریت دین به اگهی حیوانات خانگی پت دیتا مراجعه نمائید

فروش سگ گریت دین فروش توله سگ گریت دین قیمت سگ گریت دین

سگ گریت دین

سگ گریت دین

 
پت دیتا سگ انواع نژاد سگ شناخت سگ گریت دین
فروش سگ
خرید سگ