فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

شناسایی تاریخچه سگ هاسکی

شناسایی تاریخچه سگ هاسکی

صالت نژاد هاسکی شناسایی وتاریخ مربوط به سگ هاسکی نسبتاً ناشناخته است هر چند که آزمایش های دی ان ای (DNA) بر این باور که هاسکی از قدیمی ترین نژاد سگ هاست و مهر تأیید زده شده است هاسکی ها به عنوان یکی از 14 نژاد سگ اصیل و باستانی در دنیا محسوب می شوند قدمت استفاده از سگ سیبرین هاسکی آن ها در قبیله چاکچی (Chukchi) به سه هزار سال پیش باز می گرددهر چند که شواهد باستان شناسی نشان می دهند که قدمت نژاد هاسکی ممکن است بسیار بیشتر از این باشد در قبرستان این قبیله که 10 هزار سال قدمت دارد بقایای نژادی مشابه سگ هاسکی امروزی یافت شده است سگ هاسکی سیبریایی یک سگ با اندازه متوسط است قد آن ها از زمین تا گردن، معمولاً در حدود 52.5 تا 58 برای جنس نر و 50 تا 54 سانتی متر برای جنس ماده است همچنین جنس نر وزنی معادل 20 تا 27 کیلو گرم داشته در صورتی که جنس ماده 19 تا 23 کیلوگرم وزن دارد معمولاً مردم این سگ ها را بزرگ تر از آن چه هستند تصور می کنند در صورتی که این نژاد از نظر جثه اندازه ای متوسط دارد البته این مسئله به هیچ وجه نباید شما را به اشتباه بیندازد چرا که هاسکی سگی پر انرژی چابک و قدرتمند نسبت به جثه اش است و حرکت آن ها بر روی زمین و در شرایط مختلف بسیار ساده و آزادانه است در واقع همین دو ویژگی آن ها باعث شده که هاسکی ها به سگ های سورتمه شهرت داشته باشند

شناخت سگ هاسکی

شناسایی سگ هاسکی

 
پت دیتا سگ سگ هاسکی شناسایی تاریخچه سگ هاسکی
فروش سگ
خرید سگ