فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

مربی تربیت سگ خانم مونا کاوند09125710949

اموزش وتربیت سگ های خانگی ، اموزش دستشویی به سگ ، آموزش مقدماتی ، اموزش پیشرفته ، رفع ناهنجاری های رفتاری سگ ، مربی متخصص آموزش وتربيت سگ های نگهبان و خانگی ، آموزش دوره مقدماتي پايه ، آموزش دوره حرفه ای سگ های گارد وباديگارد ، اموزش تمامی نژاد های سگ ، آموزش حرکات نمایشی جذاب به سگ

آموزشی و تربیت سگ  در محل بصورت خصوصی انجام می گیرد

با یکبار هزینه آموزش برای سگ تان برای همیشه

با اسایش و آرامش از نگهداری سگ تان لذت ببرید

با ما در تماس باشید

مربی تربیت سگ خانم مونا کاوند09125710949

مربی تربیت سگ خانم مونا کاوند

 
پت دیتا مقالات حیوانات خانگی مربی تربیت سگ خانم مونا کاوند09125710949
فروش سگ
خرید سگ