فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

مربی تربیت سگ

مربی تربیت سگ

آموزش تربیت سگ برنامه ریزی کنید روزانه 10 تا 15 دقیقه را به تعلیم سگ اختصاص دهید توجه داشته باشید زمان بیش از 10 تا 15 دقیقه سگ را خسته و بی رغبت برای آموزش می کند و کمتر از این مقدار زمان سگ اطلاعات را به خوبی دریافت نخواهد کرد

» یکی از افراد فامیل یا خانواده را به عنوان راهنما و تعلیم دهنده سگ برگزینید

» سگ ها و حیوانات بارکش تنها از یک راهنما و معلم دستور می گیرند یک گروه یا گله از این حیوانات می توانند تنها یک راهبر داشته باشند

» یک فرد را مسئول تربیت و تعلیم سگ قرار دهید و اجازه ندهید شخص دیگری به سگ شما حتی یک مورد و نکته جدید آموزش دهد داشتن تنها یک تعلیم دهنده برای سگ تا زمانی است که این مطلب برای سگ نهادینه شود و در ذهن او به صورت یک قاعده و اصل اساسی در بیاید

» سگ را با نامی که شایسته اوست بخوانید

» مربیان تخصصی سگ می گویند انتهای نام سگ از حروف صدادار باشد تلفظ گرفته و نامفهوم نداشته باشد و قابل درک و فهم برای سگ باشدنام سگ خیلی خیالی یا بلند نباشد به طوری که سگ متوجه نشود که شما در حال صحبت کردن با او هستید

» زمانی که سگ را در آغوش گرفتید یا به او غذا می دهید نامش را صدا بزنید

»وقتی مشغول تعلیم دادن فرمانی به سگ هستید نامش را بکار نبرید چون سگ نامش را به جای فرمان جدید اشتباه می گیرد و صدا زدن نامش با فرمان جدید برایش قابل تشخیص نیست بنابراین تصور می کند نام و این فرمان باید همیشه همزمان با هم تلفظ شود

»زمانی که می خواهید سگ تان در محل حاضر باشد نامش را صدا بزنید. به سگ یاد دهید وقتی نامش را می برید به صورت شما نگاه کند و به آرامی صورتش را به سمت شما بچرخاند

» زمانی که در حال آموزش دادن به سگ هستید بسیار مهم است که تمام توجهش به شما باشد یعنی وقتی نامش را صدا می زنید سگ می آموزد که معنای بردن نام او، این است که به راهبر و معلم خود نگاه و توجه کند

»از دیگر افراد خانواده برای آموزش به سگ کمک کنید

» اگر به سگ می آموزید که به روی مردم نپرد در حالی که بچه ها به سگ اجازه بدهند تا رویشان بپرد و جست و خیز کند این مسأله کار آموزشی شما را خراب می کند

» بعد از اینکه دستوری را به سگ آموزش دادید از افراد خانواده بخواهید در مواجهه با سگ همان فرمان را از سگ بخواهند و طبق آموزش شما عمل کنند تا تمرینی برای سگ باشد

» یکبار آموزش و توقعاتی را که از سگ دارید برایش نهادینه کنید سگ هر چه بیشتر فرمان را تکرار کند در ذهنش بیشتر تقویت می شود اما دوباره گوش زد می کنیم که هیچ کس به استثنای راهبر و معلم حیواننبایستی به سگ آموزش دهد

» اولین آموزشی که به سگ می دهید این باشد که در جای مشخصی که برایش مقرر داشته اید بخوابد شاید فکر کنید این کار ظالمانه ای است که در مورد سگ انجام می شود ولی در واقع سگ ها حیواناتی لانه دوست هستندآنها از خوابیدن در لانه همیشگی شان لذت می برند بنابراین سگ ها حیوانات قابل تربیت شدنی هستند لانه ای راحت نزدیک منزل خانواده برایشان در نظر بگیرید اگر در قفس یا جعبه ای نگهداری می کنید سعی کنید نزدیک اتاق خواب صاحب و معلم سگ باشد اگر سگ را مجبور کنید تا غیر از زمان خواب گله یا گروه خود بخوابد حیوان دچار سردرگمی و گیجی می شود و تصور می کند چیزی اشتباه است تا زمانی که به سگ آموزش کاملی در مورد خوابیدن در لانه و جای خودش نداده اید اجازه ندهید سگ در رختخواب شما بخوابد اگر یکبار سگ در رختخواب شما بخوابد دیگر خواباندن آنها در جا و لانه خودشان غیر ممکن می شود چندین بار در روز و هر بار برای چند دقیقه سگ را تعلیم دهید که در لانه خودش دراز بکشد، به تدریج زمانی که آنها در لانه صرف می کنند افزایش می یابد تا بالاخره سگ یاد می گیرد که شما می آیید و اجازه می دهید او از لانه اش خارج شود

» اموزش تربیت سگ درس اول- فرمان گوش بده از مهمترین و اولین دستوراتی است که سگ باید بیاموزد کلمه گوش بده برای به دست آوردن توجه سگ به سمت شماست اول این دستور را یاد بگیرد سپس می توانید دستور بعدی را آموزش دهید

» آموزش تربیت سگ درس دوم این است که چگونه با در دست داشتن افسار سگ با او قدم بزنیدقدم زدن با سگ مهم است بویژه اگر حیاط و محوطه بازی در منزل نداریدسگ باید بفهمد زمانی که از منزل خارج می شوید در حالی که افسار سگ در دستتان است از او انتظار چه رفتارهایی را دارید

» آموزش تربیت سگ درس سوم اینکه فرمان ایست را یاد بگیرد یاد گرفتن فرمان ایست برای سگ مساوی حفظ زندگی او است سگ فقط در موقع صدا زدن نامش نباید بایستد بلکه برای فرمان ایست نیز چنین باشد در اغلب مکان ها فرمان ایست را با سگ کار کنید چرا که این فرمان مهم تر از فرمان بیا است به یاد داشته باشید که سگ ها از نظر مزاج و طبیعت و خلق و خو با یکدیگر متفاوتند سگ نیز شبیه کودک انسان از نظر یادگیری و سرعت آن با یکدیگر متفاوت اند برخی سگ ها لجبازند و از هر آموزشی سرپیچی می کنند برخی محتاط ترند تا باعث خشنودی تان شود شما بایستی طبق طبیعت سگ آموزش هایتان را با آنها تنظیم کنیداین دلیل خوبی است که شما برای تربیت سگ قبل از خریداری آن تحقیق کنید

» همیشه در مقابل رفتار خوب و موفق سگ به او پاداش دهید همیشه با خوراک مورد علاقه و لذت بخش سگ، او را تشویق نکنید چون یاد می گیرد که هر کاری را برای به دست آوردن غذا انجام دهد نه به خاطر تشویق شما! و در این صورت اگر در قبال انجام کاری به سگ خوردنی ندهید او گیج می شود بنابراین همیشه تشویق در نظر گرفته شود ولی این تشویق همیشه خوردنی نباشد.

» آموزش تربیت دستور آزادباش را برای پایان آموزش مشخص کنید زمانی که تعلیم و آموزش پایان می یابد علامتی را دهید که آموزش تمام شد از کلمه خوب است به عنوان آزاد باش استفاده نکنید چرا که هر زمان و هر کسی ممکن است این کلمه را به زبان آورد سگ تصور می کند کلمه خوب است به معنای شروع بازیگوشی و پیچ و تاب خوردن است از کلمه ای مانند شروع بازی یا تنفس استفاده کنید تا سگ بداند که زمان آموزش امروز به پایان رسیده است آدرس فهرست مربی تربیت سگ تربیت سگ اموزش تربیت سگ اموزش دستشوی سگ مربی سگ باشگاه تربیت سگ تربیت سگ پلیس . تربیت سگ نگهبان تربیت سگ گارد آموزش سگ به آگهی پت دیتا مراجعه نمائید

مربی تربیت سگ اموزش تربیت سگ

مربی تربیت سگ

مربی تربیت سگ

 
پت دیتا آموزش حیوانات مربی تربیت سگ
فروش سگ
خرید سگ