فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

نرم افزار کلینیک دامپزشکی

نرم افزارحیوانات خانگی

نرم افزار حيوانات خانگي پت دیتا با اهداف سازمانی خود به جهت با لا بردن سطح ارتقاء تضمين سلامت حيوانات خانگي اقدام به طراحي جامع نرم افزار بانک اطلاعاتي حيوانات خانگي نموده با طراحی سه نرم افزار جداگانه با در نظر گرفتن شرح فعالیت صورت گرفته که شامل
» نرم افزار جهت استفاده صاحبان و دارندگان حیوانات خانگی

» نرم افزار جهت استفاده کلینیک های دامپزشکی
» نرم افزار نام و عکس هشتاد نژاد سگ  

این نرم افزار با قابلیت و توانایی با لای طراحی گردیده است و تمامی نیازهای خاص مرتبط با حیوانات خانگی را در برمیگیرد وکاربر به آسانی داده ها را ثبت و گزارش گیری می نماید ، پت دیتا این نرم افزار را که با مهارت و دانش مدیریتی خود طراحی نموده است به عنوان یکی از حامیان و دوستداران حیوانات خانگی این نرم افزار را تقدیم وهدیه می نماید و سهم کوچکی در انجام و ظیفه خود میداند، و کاربرا ن غزیز می تواند بصورت رایگان این نرم افزار با را دانلود و استفاده نمایند
» صاحبان محترم حیوانات خانگی با تهیه این نر م افزاراطلاعات حیوان خود را در بانک مدیریتی ذخیره نموده که شامل ثبت و گزارش گیری برگه شناسایی حیوان ، کلینیک دامپزشکی ، ثبت شناسنامه حیوان ، واکسن ، ثبت هزینه های انجام داده برای حیوان ، واگذاری و غیرو که تمامی اطلاعات یکجا و دستیابی به آن اسان می باشدو حتی در صورت پذیرش و واگذاری حیوان نیز می توان استفاده نمایند
» کلینیک های دامپزشکی با تهیه این نرم افزار می توا ند به راحتی تمامی نژادها را ثبت و گزارش گیری نموده ، ثبت پذیرش مشتری ، صدور شناسنامه ، ثبت ابطال شناسنامه ، تاریخ واکسن ، تاریخ مراجعه بعدی جهت واکسن و انگل زدایی ، مشخصات صاحب حیوان ، پذیرش حیوان ، واگذاری حیوان ، ثبت معالجه حیوان ، هزینه ویزیت ، هزینه متفرقه ، ثبت وپیگیری شناسنامه های صادره و غیرو

» نرم افزار نام وشناخت هشتاد نزاد سگ بهمراه عکس با تهیه این نرم افزار جهت شناخت و آشنایی با انواع نزاد سگ قبل از خریداری سگ حتما این نرم افزار را رایگان دانلود نمائید کمک بسیاری جهت شناخت نژاد سگ ها ارائه می نماید

دانلود رایگان نرم افزار کلینیک دامپزشکی

 

نرم افزار کلینیک دامپزشکی

نرم افزار کلینیک دامپزشکی

 

 

 
پت دیتا نرم افزار کلینیک دامپزشکی
فروش سگ
خرید سگ