فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

ورود سگ هاسکی به غرب و مقبولیت نژاد سیبرین

ورود سگ هاسکی به غرب و مقبولیت نژاد سیبرین هاسکی

دراوایل قرن بیستم که تب و تاب کشف قطب شمال بسیار داغ بود برخی از کاشفان و ماجراجویان به مبادله با قبایل شمالی می پرداختنداین در حالی بود که شهرت و نام نژاد سگ هاسکی پیش از شروع جریان کشف قطب شمال در بسیاری از کشور ها پخش شده بود به این صورت بود که در سال 1908 طی مبادلات و معاملات ماجراجویان و کاشفان قطب شمال سگ هاسکی به آلاسکا برده شد در همان سال هاسکی های مهاجر در یکی از مسابقات بزرگ آن زمان شرکت داده شدند این مسابقه شامل طی مسافت 720 کیلومتری و عبور از برخی از سخت ترین محیط ها و تحمل بد ترین شرایط آب و هوایی، می شد. در آن زمان سگ های هاسکی سیبریایی چاکچی که برای اولین بار در مسابقه شرکت می کردند، به دلیل طبیعت تبعیت پذیر و اندازه کوچکشان، توجه کسی را به خود جلب نکردند ولی دو سال بعد یعنی در سال 1910، یک مرد جوان اسکاتلندی به نام چارلز فاکس رمزی (Charles Fox Ramsay) نظرش به این نژاد جلب شد و سوار کار رهبر گروه یعنی جانسون، در استفاده از هاسکی برای کشیدن سورتمه در مسابقه، موافقت کرد نتیجه این خطر پذیری چیزی جز برد بی چون و چرای آن ها نبود. مقام های 2 تا 4 ام هم به دیگر هم تیمی های او تعلق یافت از آن زمان به بعد هاسکی ها برای کسب بهترین عناوین و مقام ها در مسابقات مورد استفاده قرار گرفتند جانسون و هاسکی های او همچنان رکورد 74 ساعت و 14 دقیقه و 37 ثانیه ای خود را در اختیار دارند محبوبیت سگ هاسکی شناخته شده است

خرید وفروش هاسکی

خرید هاسکی

 
پت دیتا سگ سگ هاسکی ورود سگ هاسکی به غرب و مقبولیت نژاد سیبرین
فروش سگ
خرید سگ