فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

ژرمن شپرد به عنوان سگ پلیس یا سگ نگهبان

ژرمن شپرد به عنوان سگ پلیس یا سگ نگهبان

سگ نگهبان بیشترین کاربرد و استفاده از ژرمن شپرد به عنوان یک سگ نگهبان است از این سگ می توان در شرایط مختلف استفاده کرد که از جمله آن ها کارهای پلیسی، کارهای امنیتی، گشت زنی و البته نگهبانی در مزارع و خانه ها می باشد. ژرمن شپرد ها به صورت ذاتی تمایل زیادی به ایجاد محدوده و قلمروی مخصوص به خود دارند. به همین دلیل است که به سرعت می توانند حدود و منطقه ای که باید از آن محافظت کنند را شناسایی کرده و از ورود سگ های دیگر، متجاوزین یا هر عامل تهدید کننده احتمالی دیگر، جلوگیری کنند وجه نسبتاً منفی این رفتار ژرمن شپرد، سر و صدا و پارس کردن های آن است در واقع آن ها یاد می گیرند که به هر چیزی مشکوک باشند واکنش آن ها در چنین شرایطی آن است که به طرف فرد یا حیوان متجاوز پارس کند تا به طور هم زمان هم واکنش فرد مقابل را بسنجند و هم این که شما را از وجود یک خطر احتمالی با خبر سازند. در صورت که فرد خاطی و متجاوز عقب نشینی نکند و صاحب سگ هم در آن جا حضور پیدا نکند، احتمالاً حرکت استراتژیک بعدی او، حمله به متجاوز و دفع خطر خواهد بود نتیجه مهمی که باید با آگاهی از این رفتار و خصوصیت ژرمن گرفت آن است که ژرمن شپرد ها نیاز به اجتماعی شدن دارند. یعنی در صورتی که می خواهید یک سگ ژرمن را به عنوان هم خانه خود انتخاب کنید و در بدون مشکل در محیط های شهری به همراه سگ خود زندگی کنید، باید آن ها را طوری پرورش دهید که به حضور افراد غریبه و سگ های دیگر عادت کنند و با دیدن هر چیز غیر منتظره، هیجانی نشوند، سر و صدا راه نیندازند و یا به آن ها حمله نکنند. آموزش روابط اجتماعی و محدوده ها قابل قبول و قلمرو به آن ها را باید از همان دوران تولگی به آن ها یاد داد تا در بزرگسالی با مشکل رو به رو نشوید

پرورش سگ پلیس

سگ پلیس ایران

 
پت دیتا سگ سگ ژرمن ژرمن شپرد به عنوان سگ پلیس یا سگ نگهبان
فروش سگ
خرید سگ