فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

خرگوش

مطالب دسته مورد نظر

شناخت خرگوش

شناخت خرگوش شناخت خرگوش – پستانداری است علف خوار و دارای اندامی شبیه گربه و گوش‌های دراز و لب‌های شکافدار دست‌های خرگوش از پاهایش کوتاهتر است و بسیار تند حرکت می‌کند خرگوش‌های ا..

ادامه مطلب

شناخت خوکچه هندی

شناخت خوکچه هندی شناخت خوکچه هندی- جانوری است که انگلیسی‌ها آن را خوک گینه می‌نامند اما این حیوان نه به خوک ها ربطی دارد نه حتی به گینه بلکه این حیوان جونده‌ای خون‌گرم است که از ..

ادامه مطلب

شناخت همستر

شناخت همستر شناخت همستر- به گروهی از جوندگان گفته می‌شود همسترها مانند حیوانات خانگی توسط انسان‌ها نگهداری می‌شوند رفتار این حیوانات وابسته به محیط اطراف ژنتیک و ارتباط آنها با انسان..

ادامه مطلب
فروش سگ
خرید سگ