فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

خرید قناری

مطالب دسته مورد نظر

آشنایی با انواع نژاد قناری – خصوصیات شناخت قناری فصل یکم

آشنایی با انواع نژاد قناری – خصوصیات شناخت قناری فصل یکم » قناری وحشی – قناری وحشی جزایر قناری که اصل و نسب قناری های اهلی بدان بر می گردد از اغلب قناری های پرورشی کوچک ت..

ادامه مطلب

شناخت قناری

شناخت قناری شناخت قناری- این پرنده‌ای کوچک زیبا دلپذیر و فرح بخش است که می تواند باعث آرامش و شادی پرورش دهندگان خود گردداین پرنده به دو صورت اهلی و وحشی وجود دارد ناری پرنده‌ای..

ادامه مطلب
فروش سگ
خرید سگ