فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

فروش جوجه قناری

مطالب دسته مورد نظر

آشنایی با انواع نژاد قناری – خصوصیات شناخت قناری فصل دوم

آشنایی با انواع نژاد قناری – خصوصیات شناخت قناری فصل دوم » فناری برنی حدود یک صد سال قبل این نژاد در شهر برن کشور سوِِِِییس از قناری رولر مشتق شده است از لحاظ جثه و شکل ظاهری ..

ادامه مطلب

شناخت قناری

شناخت قناری شناخت قناری- این پرنده‌ای کوچک زیبا دلپذیر و فرح بخش است که می تواند باعث آرامش و شادی پرورش دهندگان خود گردداین پرنده به دو صورت اهلی و وحشی وجود دارد ناری پرنده‌ای..

ادامه مطلب
فروش سگ
خرید سگ