فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

شناخت انواع پرندگان

شناخت انواع پرندگان

شناخت انواع پرندگان – پرندگان مهره دارانی هستند خون گرم با پوشش پر و تخمگذار در اين موجودات زائده های حرکتی قدامی به صورت بال تغيير شکل یافته و زائده های حرکتی خلفی برای راه رفتن نشستن و يا شنا کردن سازگاری یافته است قلب پرندگان چهار حفره ای و خم آئورت به سمت راست است استخوان های سر به هم جوش خورده و در استخوان پس سری تنها يک مهره –مفصل دارند در اين مهره داران نه کيسه هوايی متصل به شش ها وجود دارد استخوان ها به جهت کاهش وزن مجوف شده اند چشم ها بزرگ و حس بينايی بارزترين حس آنهاست اين گروه از موجودات از سلسله جانوران شاخه طناب داران زير شاخه مهره داران رده پرندگان مشتق شده و بعد از پستانداران از تکامل يافته ترين جانوران می باشند پرهای‌ پرندگان‌ یکی‌ از مهمترین‌ اعضای‌ موجود در بدن‌ آنها به‌ شمار می‌روند روش های شناخت پرندگان بسیار متفاوت است افراد معمولی پرنده را از روی رنگ پر و بال و جثه می شناسند این امر شامل پرندگانی است که در حول و حوش فرد وجود دارد پرنده شناسان، پرنده را از روی شکل ظاهری جثه، رنگ پرو بال، چگونگی پرواز، وضیعت منقار، بال ها و دم شناسایی می کنند بسیاری از پرندگان در سنین و زمان های مختلف گاهی شبیه یکدیگر به نظر می آیند مانند اغلب شکاری ها، چلچله ها، و سهره ها، کاکایی ها و غیره، بنابراین، در تشخیص بعضی از آنها علاوه برشکل ظاهری و رنگ، داشتن اطلاعاتی در مورد اندازه ی بدن، اندازه شاهپرهای بال و یا دم سن پرنده و یا صدای آنها، ضروری است رده بندی موحودات براساس قراردادهای بين المللی به زبان لاتين است برای مثال گنجشک خانگی به صورت زير رده بندی می شود سلسله جانوران – شاخه طنابداران – زير شاخه مهره داران – رده پرندگان – راسته گنجشک سانان – خانواده گنجشکيان – جنس گنجشک -گونه گنجشک خانگی

جایگاه حیوانات درایران باستان خروس 

خروس از جمله مرغان خانگی است که مادینه آنرا ماکیان می گوییم این مرغ در فارسی خروه خوانده شده است خروس در ایران باستان جایگاه ویژه ای دارد وما به کرات در نوشته های نویسندگان واعتقاداتی که هنوز از ایران قدیم چه بعد از اسلام وچه در دوران اسلامی وجود داشته است می توانم به جایگاه خروس ونقش آن در زندگی روزانه ایرانیان پی ببریم خروس همواره پرنده ای مقدس وایزدی معرفی شده است خروس نماینده سروش در گیتی است او سپیده صبح را از دور می بیند وآن را خبرمی دهد به همین سبب معتقدند خروس دشمن دیو خواب بوشاسیا است وبوشاسیا اهریمنی است که نمی گذارد مردم بیدار شوند وبه سوی سپیده ومهر پیش از فراز آمدن خورشید نمازگزارند خروس با دیدن سپیده فرارسیدن روز وبه دنبال آن بالاآمدن خورشید را بانک می دهد دیو بوشاسب بوشاسیا دیو خواب وتنبلی مفرط است خروس در باورهای ایرانی پاسبان شب است ودر سپیده دم صبح با دیو خواب وتنبلی بو شاسیا مبارزه می کند تا مردم را بیدار نگاه دارد برخی دیوها درباورهای ایران باستان دارای جنسیت زن یا مرد بوده اند و احتمالا بوشاسب یک دیو زن است به نظر نگارنده به دلیل فریبندگی و وسوسه آن به دیو زن مشهور شده است وبه دارنده دست های دراز موصوف است هنگامی که خروس در بامداد می خواند او همه کوشش خود را به کار می برد که جهان را در خواب نگه داردسحرگاهان پلک ها را سنگین می کند وبدین سان مردم را از برخاستن ورفتن به سر کار باز می دارد

حیوانات پرنده جغد در ایران باستان 

در این راستا چیزی که همیشه به ذهن آمده است خداوند هیچ موجود زنده ای را منفور خلق نکرده است پس چرا برخی انسانها بعضی از حیواناتی را که خدا خلق کرده است منفور می شمارند خداوند هر موجودی را که خلق می کند بهانه ای برای خلقت آن دارد وچه بسا اگر نسل آن حیوان از بین برود چرخه حیات به خطر بیافتد پس چه زیباست که هیچ حیوانی را که آفریده خداست منفور جلوه ندهیم هر چند که به نظر ما زیانکار باشد از جمله پرندگانی که درزمان های اخیر چهره  خوبی برای مردم عصر ما نداشته است جغد است که معمولا دیدن آن را خوش یمن ندانسته اند واینکه ریشه این باور از چه زمانی به اعتقادات وباورهای ما نفوذ کرده است را نمیدانیم ولی نکته مسلم این است که این پرنده همواره در ایران باستان مورد توجه وعطوفت ادیانی چون زرتشتی ها قرار گرفته است این مرغ در اوستا کتاب دینی زرتشتیان به نام اشوزشت aso –zusht  به معنای مرغ دوست داشته شده آمده است ونام علمی آن مرغ بهمن  یا بوف یا جغد آمده است ودر کتاب پهلوی بندهش به نام کرشیفت آمده است نام دینی آن در اوستا وآن هم در وندیداد کتاب قانون زرتشتیان یک بار آمده است هنگامی که این مرغ سخن می گوید دیوان از آنجا بگریزند ودر آنجا بنه نکنند مطابق با آنچه در وندیداد وکتابهای زرتشتیان آمده است هر گاه مو وناخن بلند بریده شده فردی که پلید وناپاک بوده است دور ریخته وپراکنده شود مرتکب گناهی بزرگ شده است وبرای آن آدابی در نظر گرفته شده است اما ربط این باور زرتشتیان به پرنده جغد آن است که گفته می شود همواره باید این ناخن ها وموهای بریده شده را در گودالی یا شکافی ریخته شود تا پیشکش به مرغ اشوزوشت شود وبا آنها سلاحی بسازد برای جنگ با دیوان

حیوانات پرنده عقاب و شاهین در زندگی ایرانیان باستان

شاهین یکی از مرغان شکاری بسیار بزرگ است چون بال ها بگشاید به سه متر رسد پرنده ایست بلند آشیان با نوکی ستبر ونگاه تیز وچنگالی سهمگین بیش از صد سال عمر کند ودر شکار از هیچ موجودی روی نگرداند در توانایی وشکوه سر آمد پرندگان است واز این رو شاه مرغان خوانده می شود پرنده شاهین یا پرنده عقاب تیزترین پرنده است در میان پرندگان از نظر قدرت وبینایی عقاب در حال پرواز همه موجودات روی زمین را زیر نفوذ خود دارد که نشانه برتری او بر جانوران دیگر است وبه خاطر شکوه وتوانایی خود شاه مرغان خوانده شده است عقاب در باورهای اساطیری در باورهای اساطیری قومی عقاب سلطان پرندگان تنها پرنده ای که قادر است به خورشید خیره شود پرنده شکاری ودشمن مار وماهی در ایران عقاب شکلی از خدای طوفان که روی درخت کئوکرن سکنی دارد علامت امپراطوری ایران استدر اسطوره ها وباورهای مردم ایران باستان شاهین مرغی خوش یمن است که مظهر آسمان است مخصوصا شاهان ولشکریان دیدن شاهین را در آسمان به هنگام جنگ به فال نیک می گرفتند برخی محققان معتقدند شاهین همان مرغ افسانه ای است که به نام سیمرغ در شاهنامه فردوسی از آن یاد کرده است به نظر می رسد که در استفاده از پر این مرغ در اوستا ذکر شده با پرسیمرغی که در شاهنامه از آن یاد شده است شباهت زیادی موجود است ومی توان آنها را یکی دانست در ادبیات شاهنامه از سیمرغی نام می برد که در بلندای کوه البرز آشیان دارد یا اوستا اشاره شده که بالای  درختی که در دریای ونورکش یا دریای فراخکرت قرار دارد وتبدیل به موجودی ماورایی می شود موجودی که قدرت زیادی دارد واز پس همه مشکلات زال بر می آید اما چیزی که در اینجا جالب توجه است پر این پرنده ونحوه استفاده از آن  است که همیشه به زال یاری می رساند چه در یاری رساندن به رودابه در هنگام تولد رستم که زال با آتش زدن پر سیمرغ از آن پرنده یاری می طلبد چه در بهبود زخم های زال در جنگ با رستم ویا از دوره اسارت کیکاووس می توان نام برد که گفته شده است دوره اسارت وی به یمن وداستان پرواز وی به وسیله تختی که چهار عقاب آن را می کشیدند از جمله داستانهای معروفی است که در شاهنامه فردوسی ذکر شده است معرفی پرندگان مانند قناری طوطی کاسکو مرغ عشق وسایر جهت تهیه پرندگان مرکز فروش پرندگان مرکز پرورش پرندگان به اگهی پت دیتا مراجعه نمائید

مرکز فروش انواع پرندگان سخنگو

فروش پرندگان تزئینی

فروش پرندگان تزئینی

 
پت دیتا مقالات حیوانات خانگی شناخت انواع پرندگان
فروش سگ
خرید سگ