فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

مجله حیوانات خانگی

مجله حیوانات خانگی

یافته های علمی دردنیای جانوران حامیان طبیعت وحیوانات همزیستی انسان با طبیعت وحیوانات ترویج پاکسازی طبیعت وحفظ منابع طبیعی حمایت از گونه های گیاهی وحیوانی تحت انقراض کمک وامدادرسانی به حیوانات آسیب دیده آموزش در زمینۀ حمایت از گونه های گیاهی وحیوانی ارائه مقالات علمی وپژوهشی در زمینه حمایت از طبیعت وحیوانات وسایر نکات آموزشی در مجله حیوانات خانگی شاهد مطالب حیوانات باشید

» حیوانات فکر می کنند و فریب میدهنددانشمندان می گویند حیوانات هم از هوش و قوه درک مسائل برخوردارند و هم توانایی فکر کردن به موضوعات انتزاعی را دارند به نوشته روزنامه اینترنتی روسی اوترا دانشمندان با تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیده اند که حیوانات نه تنها می توانند مطالب مختلف را یاد بگیرند بلکه آنها را به ذهن می سپارند و حتی دیگر موجودات را فریب می دهند

» حیوانات بچه های خود را به اسم صدا میکنند تنها انسانها نیستند که برای یچه های خود اسم انتخاب می کنند بلکه حیوانات هم فرزندان خود را به اسم صدا می کنند دانشگاه هامبورگ آلمان که درباره رفتار حیوانات تحقیق کرده اند می گویند طوطی های رنگارنگ هر یک از جوجه های خود را با لحن خاصی صدا می کنند و این لحن کاملا برای هر یک از جوجه ها متفاوت است

» قورباغه ها پیش کسوت تر از داینا سورها قورباغه ها در دوران ما قبل تاریخ وجود داشته اند دانشمندان دانشگاه بروکسل با بررسی DNA قورباغه ها به این نتیجه رسیده اند که آنها قبل از دایناسورها روی زمین می زیسته اند به گفته این دانشمندان قورباغه ها در دوران سختی روی زمین می زیسته اند به گفته آنها تعداد قورباغه ها زیاد بوده اما به دلیل مختلف از بین رفته اند دانشمندان بلژیکی معتقدند که این کشف می تواند نقش مهمی در تحقیقات تاریخ زمین شناسی کره زمین باشد آدرس فهرست مجله حیوانات خانگی مجله پت مجله دام مجله حیوانات   مجله آگهی حیوانات فروش مجله حیوانات خرید مجله حیوانات مجله نسخه حیوانات مجله دنیای حیوانات دنیای حیوانات به آگهی پت دیتا مراجعه نمائید

مجله حیوانات خانگی مجله پت

مجله حیوانات خانگی

مجله حیوانات خانگی

 
پت دیتا مجلات مجله حیوانات خانگی
فروش سگ
خرید سگ